Grundtvigskirkens kordegnekontor har telefon 76 11 96 00


Spaghetti-Bibeluddelings-Gudstjeneste torsdag den 27/4 kl. 17.00

Til denne Spaghettigudstjeneste er der uddeling af bibler til de børn, som er blevet døbt i Grundtvigskirken mellem 01.07.2011 - 30.06.2012. Trods vi særligt fejrer de børn, er alle velkomne.

Tilmelding senest tirsdag den 25. april kl. 12.30 til kirkekontoret på 76 11 96 00 eller via mail på JPK@KM.DK

Tilmelding er en nødvendighed af hensyn til maden.

Click her for at læse mere


Prinsens Musikkorps og Esbjerg Koncertkor under ledelse af....

Entre: 80 kroner. Prisen er ændret fra 100 kr. til 80 kr.


Sorggruppe i Grundtvigskirken

Sorg oplever vi alle på et tidspunkt i livet, og det kan være svært at finde plads og ro til at tale om sorgen.
I sorggruppen.....
Spaghetti-gudstjeneste

Vi holder en kort gudstjeneste i kirken for hele familien. Herefter aftensmad. Tilmelding nødvendig.

Legestue og Mødested

Alle, der har lyst, er velkomne.

Babysalmesang

Salmer, sang og rytmik for børn i alderen 0-12 måneder.


 
 


Program for Sogneeftermiddage, Sogneaftener, Koncerter og andre store arrangementer - forår 2017YOUTUBE-KLIP FRA KYNDELMISSE 2016

Kyndelmisse i Grundtvigskirken 2016 med Grundtvigskirkens Cantori under ledelse af Inge Beck


Skads Provsti - Kirkerne i Esbjerg og på Fanø


Du returnerer til forsiden fra samtlige sider ved at trykke på det store topbillede.