Grundtvigskirkens kordegnekontor har telefon 76 11 96 00


Tilmelding senest tirsdag den 21. februar kl. 12.30 til kirkekontoret på 76 11 96 00 eller via mail på JPK@KM.DK

Tilmelding er en nødvendighed af hensyn til maden.

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling er søndag den 12. marts 2017.

Søndag den 12. marts 2017 vil Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling ”Slut sult nu” finde sted. I lighed med sidste år opfordrer vi alle i Grundtvigs sogn til at deltage i Sogneindsamlingen.

Vi starter i Grundtvigskirken lige efter gudstjenesten - det er ca. klokken 11.00 i lokale 1.
Der er pizza og sodavand til alle indsamlere.

Vores egen lokale indsamlingsleder, Grundtvigs sogns indsamlingsleder, hedder Jens Peter Kristensen og er også kordegn ved Grundtvigskirken. I kan, hvis I har spørgsmål eller gerne vil være indsamlere, kontakte ham på JPK@KM.DK eller på 76 11 96 00.Sorggruppe i Grundtvigskirken

Sorg oplever vi alle på et tidspunkt i livet, og det kan være svært at finde plads og ro til at tale om sorgen.
I sorggruppen.....
Spaghetti-gudstjeneste

Vi holder en kort gudstjeneste i kirken for hele familien. Herefter aftensmad. Tilmelding nødvendig.

Legestue og Mødested

Alle, der har lyst, er velkomne.

Babysalmesang

Salmer, sang og rytmik for børn i alderen 0-12 måneder.


 
 


Program for Sogneeftermiddage, Sogneaftener, Koncerter og andre store arrangementer - forår 2017YOUTUBE-KLIP FRA KYNDELMISSE 2016

Kyndelmisse i Grundtvigskirken 2016 med Grundtvigskirkens Cantori under ledelse af Inge Beck


Skads Provsti - Kirkerne i Esbjerg og på Fanø


Du returnerer til forsiden fra samtlige sider ved at trykke på det store topbillede.