Fødsel

Det er praktisk for et samfund at vide, hvem der bor og fødes i landet.  En fødsel skal registreres senest 14 dage, efter at den har fundet sted. Barnet bliver herved optaget i CPR.

Når fødsel sker på et hospital

Jordemoderen indberetter til personregisterføreren i bopælsmyndigheden (kommunen i Sønderjylland eller sognet i resten af landet).

Når forældre er gift med hinanden, bliver barnets slægtskab således registreret.

Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring".

Når myndighederne modtager Omsorgs- og ansvarserklæringen senest 14 dage efter fødselen, er faderskabet fastslået. I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn. 

Du kan anmelde dit barns fødsel samt faderskabet elektronisk med digital signatur.

Du kan også få en blanket af jordemoderen eller selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor du bor. 

Ved hjemmefødsel

Du kan anmelde dit barns fødsel samt faderskabet elektronisk med digital signatur.

Forinden skal du dog ringe til sognet og få et personnummer til barnet.

Du kan også få en blanket af jordemoderen eller selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor du bor.

Du bor i udlandet

Hvis du ikke har en dansk folkeregisteradresse, skal du sende blanketten til det sogn, hvor fødslen har fundet sted. 

Du får en blanket af jordemoderen, eller du kan selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor fødslen har fundet sted. 



Program for Sogneeftermiddage, Sogneaftener, Koncerter og andre store arrangementer - efterår 2017



YOUTUBE-KLIP FRA KYNDELMISSE 2016

Kyndelmisse i Grundtvigskirken 2016 med Grundtvigskirkens Cantori under ledelse af Inge Beck

Se flere Youtube-klip fra Grundtvigskirken


Skads Provsti - Kirkerne i Esbjerg og på Fanø


Du returnerer til forsiden fra samtlige sider ved at trykke på det store topbillede.