Sogneeftermiddag/aften

Sogneeftermiddagene i Grundtvigskirken indeholder foredrag, sang, musik og samtale. Der er naturligvis også eftermiddagskaffe og kage. Vi glæder os til hyggelige og indholdsrige eftermiddage. Det kan hænde, at en "Sogneeftermiddag" foregår en aften; Vi vil gerne have, at det arbejdende folk også har mulighed for at deltage.

Pris

Kaffe og kage koster 20 kroner

Spørgsmål

Har du/I yderligere spørgsmål til sognearrangementerne, kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Knudsen, som træffes bedst på alle hverdage mellem kl. 12.00 og 13.00 på telefon 40 11 83 60 eller kirkekontoret, som er åbent dagligt fra kl. 9.00 - 12.30 på telefon 76 11 96 00. 

Læs brochure med større arrangementer


Kalender

23jan kl. 19:00

Sogneeftermiddag / Sogneaften

23jan kl. 19:00
20mar kl. 19:00

Sogneeftermiddag / Sogneaften

20mar kl. 19:00
25apr kl. 14:30

Sogneeftermiddag / Sogneaften

25apr kl. 14:30

Tirsdag den 23. januar kl. 19.00: Sogneaften ved Johannes Nørregaard Frandsen : ”Kovendinger.”

Johannes Nørregaard Frandsen, født 1949, er professor og leder af H. C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Han har tidligere udgivet bøger om bl.a. ”De Tre Jyske Tenorer:” Jeppe Aakjær, Thøger Larsen og Johannes V. Jensen.
Forfatteren er flittig foredragsholder og klummeskribent ved Kristeligt Dagblad.

Liv i sproget
De fleste af os har sproget i munden til daglig. Vi bruger det ustandseligt, tygger på det, spytter det ud, henvender os med det og meddeler os i det. Det er derfor ikke underligt, at sproget, det daglige, talte og skrevne dansk er i stadig udvikling. Ord, vendinger og begreber opstår, og de forgår. Ord importeres, fordrejes og slides op. Der er simpelthen liv i sproget.


Tirsdag den 20. marts kl. 19.00: Sogneaften med koncert og fortælling om ”Grundtvig og kvinderne.”

Sogneaften ved Else Mathiassen, højskoleforstander, Karen Sørensen, pianist, og Torben Lassen, trompetist - alle fra Vestjyllands højskole i Ringkøbing.
Der var mange kvinder i Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs liv.
I ”Grundtvig og kvinderne” har vi valgt at fokusere på de kvinder, der primært prægede hans tanker, ideer og digtning.
Grundtvig er fortsat en vigtig del af det danske samfund, så også herigennem har de kvindelige tanker haft stor betydning for den danske samfundsudvikling.
Højskoleforstander og fortæller, Else Mathiassen, og musikerne, Karen Sørensen og Torben Lassen, vil give et billede af Grundtvig set gennem de meget forskellige kvinder, som formede ham.
Vi møder den stærke mor, Cathrine Marie Bang, den gamle tjenestepige, Malene Jensdatter, som han kaldte saga, sprogmesterinde, fordi hun lærte ham sange og fortællinger. Vi tager med til Langeland, hvor Grundtvig forelsker sig hovedkulds i husets frue, Constance Steensen Leth. I sin asarus bliver gudinden, Freja, og Constance et. Endelig løsriver Grundtvig sig fra Langeland og bliver efter en meget lang forlovelse gift med Lise Blicher, med hvem han får tre børn i et brydsomt liv. Knap er Lise død, før Grundtvig gifter sig med sin store kærlighed, inspirator og åndsfælde godsejerinden, Marie Toft, som dør efter få år. Grundtvig bliver alene med den lille søn, Frederik, hvorefter han falder for den yngre, livlige Asta, med hvem han får sit sidste barn, Asta Marie Elisabeth, i en alder af 80 år.


Onsdag den 25. april kl. 14.30: Sogneeftermiddag ved Poul Erik Jespersen : Carl Nielsen, hans liv, hans musik og sange.

Som optakt til sogneudflugten onsdag den 30. maj skal vi ved Poul Erik Jespersen, Vamdrup, høre om Carl Nielsen, hans liv, hans musik og sange.
Carl Nielsen blev født i Sortelung ved Nr. Lyndelse syd for Odense. Som barn var Carl allerede musikalsk. Under en sygdomsperiode som 6-årig, hvor faderen ikke var hjemme, gav moderen ham lov til at spille på violin.
Foredraget følger ham, fra han spillede melodier på brændestykkerne i brændestakken, over militærmusikken i Odense til København. Med udgangspunkt i Carl Nielsens barndom, blandt andet med uddrag fra ”Min fynske barndom,” og i den musik, han har skrevet, og den karriere, han fik, fortælles historien om Danmarks største komponist.
Carl Nielsen skal man have ind under huden, og derfor bydes der ind til fællessang på nogle af hans sange, efter de er blevet introduceret.
Carl Nielsen skrev seks symfonier, tre koncerter for hhv. violin, fløjte, klarinet og orkester, to operaer, seks strygekvartetter og anden kammermusik samt flere hundrede sange og andre vokalværker (kantater).
Carl Nielsen kunne som barn spille de store mestre som Mozart og Beethoven. Den lokale musikforening fik ham optaget som blæser i et militærorkester. Her lærte han at spille på en lang række instrumenter og blev forfremmet til korporal. Det åbnede muligheden for en friplads på konservatoriet. Herefter blev han violinist og senere kapelmester i Det Kongelige Kapel.