Sogneeftermiddag/aften

Sogneeftermiddagene i Grundtvigskirken indeholder foredrag, sang, musik og samtale. Der er naturligvis også eftermiddagskaffe og kage. Vi glæder os til hyggelige og indholdsrige eftermiddage. Det kan hænde, at en "Sogneeftermiddag" foregår en aften; Vi vil gerne have, at det arbejdende folk også har mulighed for at deltage.

Pris

Kaffe og kage koster 20 kroner

Spørgsmål

Har du/I yderligere spørgsmål til sognearrangementerne, kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Knudsen, som træffes bedst på alle hverdage mellem kl. 12.00 og 13.00 på telefon 40 11 83 60 eller kirkekontoret, som er åbent dagligt fra kl. 9.00 - 12.30 på telefon 76 11 96 00. 


Tirsdag den 3. marts kl. 14.30: Sogneeftermiddag: ”Dansk identitet: Vort modersmål er dejligt.”

Hans Jørgen Petersen, Odense, fortæller om det danske sprogs og den danske sangs betydning for vores identitet og nationalfølelse fra 1700 til i dag.

Foredraget vil også inddrage andre vigtige nationale symboler som f.eks. flaget og kongehuset.

Hvad vil det sige at være dansk? Hvad mener vi selv? Hvad mener udlændinge?

2020 er hundredåret for Sønderjyllands ”genforening” med kongeriget, Danmark.

Foredraget tager udgangspunkt i nederlaget i 1864, der betød, at Slesvig blev en provins i Preussen. Wiener-Fredens § 5 åbnede mulighed for en afstemning i de nordlige områder af Slesvig, men da Tyskland i 1878 annullerede paragraffen og samtidig intensiverede fortyskningen i Nordslesvig / Sønderjylland, svandt sønderjydernes håb om at blive indlemmet i kongeriget, Danmark.

Det tyske kejserriges nederlag i 1. Verdenskrig åbnede imidlertid for en bedre løsning af grænsespørgsmålet end Kongeågrænsen. Der var forskellige løsninger i spil: H. V. Clausen-linjen / Tiedje-linjen / Flensborgbevægelsen og Dannevirke-bevægelsen.
Den 10. februar 1920 stemte et stort flertal i 1. afstemningszone for indlemmelse i Danmark, og det blev indledningen til en række festligheder:

 

Christian den X. rider over Kongeågrænsen på den hvide hest den 10. juli 1920.


Onsdag den 15. april kl. 19.00: Sogneaften: Livet på Fanø.

Som optakt til sogneudflugten kommer Kjeld Nielsen, tidligere menighedsrådsmedlem og menighedsrådsformand gennem mange år samt borgmester på Fanø i en lang årrække (16 år) og 40 år i lokalpolitik, her til Esbjerg til en sogneaften i Grundtvigskirken og fortæller om livet på Fanø.
Kalender

03mar kl. 14:30

Sogneeftermiddag: ”Dansk identitet: Vort modersmål er dejligt.”

Hans Jørgen Petersen, Odense, fortæller om det danske sprogs og den danske sangs …

03mar kl. 14:30
15apr kl. 19:00

Sogneaften: Livet på Fanø.

Som optakt til sogneudflugten kommer Kjeld Nielsen, tidligere menighedsrådsmedlem og …

15apr kl. 19:00
05jun kl. 14:30

Grundlovsfest med koncert og foredrag

Kl. 14.30: Koncert: From Us To You - Beatles Tribute.
Kl. 15.30: Vin, ost og vand i …

05jun kl. 14:30
16jun kl. 09:00

Sogneudflugt: Ø-hop - tidspunkt følger (0900-1800 er blot, fordi der skal stå tidspunkter)

Vi ved ikke, om I husker, da vi havde besøg af to meget dygtige piger, der fortalte …

16jun kl. 09:00