Attester

Attester kan udstedes på kirkekontoret.

Du henvender sig blot til kirkekontoret, som kan rådgive om nemmeste mulighed for dig.

Der kræves billedlegitimation ved udlevering af attester. Attester må kun udstedes til ansøgeren. Forældremyndighedshaverne må få attester udleveret på børn under 18 år.

Personer, der er født før 1960, kan forvente ventetid på attesten.