Begravelse/bisættelse

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til mange spørgsmål og praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Det skal du gøre

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man taler om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.


Samtalen er også en god mulighed for at tale om sorg, frustration, taknemmelighed og andre følelser, der kan dukke op i forbindelse med et dødsfald. Præsten er uddannet til og vant til samtaler om svære emner og er der også for at støtte og lytte til jer. Præsten kan også være en støtte og samtalepartner i tiden efter begravelsen.

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen eller bisættelsen foregår i kirken eller kapellet med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. 


Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.
Begravelsesritualet minder os om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt - at Gud er med os i livet, i døden og i livet efter døden.

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven på kirkegården. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken, kisten køres til krematoriet efter bisættelsen, og urnen nedsættes senere på kirkegården.