Dåb

Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning af et barn kan ske ved dåb i folkekirken. 

På Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk kan du finde en liste over godkendte navne. 

Dåb i Grundtvigskirken

Ønsker du dåb i Grundtvigskirken, ring da til kirkekontoret en hverdag mellem kl. 09.00-12.30 på telefon nr. 76 11 96 00 eller send en mail med et telefonnummer og et tidspunkt, du kan træffes på, til kordegn Jens Peter Kristensen på jpk@km.dk  

Når der er aftalt dato for dåben, vil du blive kontaktet af præsten, der har gudstjenesten den pågældende søndag, for at aftale en samtale om dåben.

Dåb af større børn og voksne

Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken.

Nogle børn vælger at blive døbt i forbindelse med minikonfirmandundervisning eller når de nærmer sig konfirmationsalderen. Der er ikke krav til større børn om at gennemgå en oplæring i kristendom, før de kan blive døbt.

Mange af de 12-14 årige børn deltager i konfirmationsforberedelsen på lige fod med de konfirmander, der er blevet døbt, mens de var spædbørn. Dåben af børn, der har deltaget i konfirmationsforberedelse, sker ofte på et tidspunkt kort før konfirmationen.

Dåb af unge i alderen 15-17 år forudsætter, at ikke alene forældrene - men også den unge selv - ønsker dåben.

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, kan du henvende dig til kirkekontoret i dit bopælssogn og bede om at blive døbt. Dåben kan også forrettes af en anden præst i Folkekirken, som er villig til det.  Du skal være indstillet på at gennemgå en oplæring i kristendom. Oplæringen sker hos den præst, som forretter dåben. Ved dåb af voksne er der ikke faddere, men i stedet 2 dåbsvidner. 

Faddere

Ved dåb af børn skal forældrene vælge mindst 2 og højst 5 faddere.

En fadder er vidne til dåben og skal hjælpe forældrene med at opdrage barnet i den kristne tro. Hvis forældrene dør inden barnet er voksent, er det faddernes opgave at fortælle barnet om dåben og den kristne tro. En
gudfar eller gudmor er den person, der bærer barnet til dåben. Den, der bærer barnet er automatisk også fadder for barnet.

Juridisk set er der hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder.

En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb i Folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke at være medlem af Folkekirken.

Minimumsalderen for en fadder er den sædvanlige konfirmationsalder, hvilket vil sige 13-14 år. Barnets forældre bestemmer, hvem der skal være faddere, og de skal meddele faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.