Fødsel

Fødsel

Fødselsanmeldelse
En fødsel skal registreres senest 14 dage efter, at den har fundet sted. På den måde bliver dit barn registeret i cpr-registret, og barnet får sit cpr-nummer. Hvis der har været en jordemoder tilstede ved fødslen, er det jordemoderen, der anmelder fødslen.

Som forældre skal I kun anmelde fødslen selv hvis:
• der ikke har været en jordemoder til stede ved fødslen
• du bor i Sønderjylland og føder udenfor hospitalet
• du føder i udlandet og har dansk folkeregisteradresse
Reglerne om fødselsanmeldelse gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.
 
Hvis du føder uden jordemoder
Føder du, uden at en jordemoder har medvirket, skal du anmelde fødslen selv ved at udfylde blanketten ”fødselsanmeldelse,” som du finder på borger.dk.
Blanketten skal printes ud og afleveres i det sogn, hvor moderen bor. 
Har moderen ikke dansk folkeregisteradresse, skal blanketten afleveres i det sogn, hvor barnet er født.

Hvis du føder i udlandet og har dansk folkeregisteradresse
Hvis du føder i udlandet og har dansk folkeregisteradresse, skal du ved indrejse i Danmark henvende dig til kirkekontoret i dit sogn. Du skal medbringe barnets udenlandske fødsels- og navneattest.

Har du ikke NemID, er kirkekontoret naturligvis behjælpelig med vejledning.