Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået vielse

Efter en borgerlig vielse kan I få en kirkelig velsignelse ved en præst i Folkekirken. En af jer eller begge skal være medlem af Folkekirken. I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at denne handling skal finde sted.  Kirkelig velsignelse af par, der allerede er viet, foregår i kirken ved en handling, som på mange punkter ligner kirkelig vielse.

Det er almindeligt, at velsignelsen finder sted i bopælssognet. Men I kan også benytte en anden kirke, hvis I har en særlig tilknytning til denne.
 
Særlig tilknytning har man, når man
- tidligere har haft bopæl i sognet (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i sognet),
- har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn).
I disse tilfælde har man altid ret til at få foretaget en velsignelse i en anden kirke end den, man normalt hører til. I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om man har en særlig tilknytning.

I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at velsignelsen skal foregå.

Før velsignelsen skal I

Aftale en samtale med præsten. 
Ved samtale med præsten vælger I salmer, præsten, gennemgår ritualet og drøfter alt det praktiske i forbindelse med velsignelsen. Præsten forbereder en prædiken ud fra jeres samtale. Samtalen kan også være en anledning til at tale om, hvad det betyder for jer at få en kirkelig velsignelse af jeres ægteskab, og hvad der er vigtigt for jer i jeres liv med hinanden.

Praktiske oplysninger

Fotografering
Man må fotografere når I går ind i kirken, og når I går ud af kirken efter velsignelsen. For at opnå ro og koncentration om højtideligheden må der ikke filmes og fotograferes under selve den kirkelige handling.
Efter velsignelsen er man velkommen til at gå ind i kirken igen, og her må der fotograferes og optages som ønsket.

Udenfor kirken
Der må ikke kastes med ris udenfor kirken.