Konfirmation

Du kan blive konfirmeret i Folkekirken, hvis du er døbt. Konfirmationen bekræfter din dåb og giver dig viden om kristendom, kirke og tro.

Forberedelsen og konfirmationen finder normalt sted i det sogn, hvor du bor. Men hvis du går i skole i et andet sogn, kan det også lade sig gøre at følge konfirmationsundervisningen der, hvor du går i skole, og blive konfirmeret i den kirke, du hører til. 

Det er frivilligt, om man vil konfirmeres, men hvis man beslutter at blive konfirmeret, er betingelserne at:

- Du skal være døbt.
- Du skal have deltaget i konfirmationsforberedelsen.
- Du skal gå til et antal gudstjenester, som præsten fastsætter i løbet af konfirmationsforberedelsen.

Hvis du ikke er døbt, men gerne vil konfirmeres, skal du døbes inden konfirmationen. Dåben aftales med præsten / kirkekontoret. 

Konfirmation i Grundtvigskirken

Hvis du gerne vil konfirmeres, møder du op til konfirmationsforberedelse i kirken den første gang. Konfirmationsforberedelsen begynder første uge i september måned i 7. klasse og finder sted i kirkens lokaler onsdag og torsdag morgener. Der bliver afholdt forældremøder i september, hvor du og dine forældre kan høre om konfirmationen. 

Forældreaftner i 2017

Tirsdag den 12. september og onsdag den 13.september kl. 19.30-21.30

Konfirmationsdagene i Grundtvigskirken i Esbjerg 2018  

Rørkjær skoles 7.A søndag den 8. april 2018 klokken 10.00. 

Rørkjær skoles 7.K søndag d. 22. april 2018 klokken 9.30.

Rørkjær skoles 7.S søndag d. 22. april 2018 klokken 9.30.

Rørkjær skoles 7.B Store bededag fredag d. 27. april 2018 klokken 9.30.

Rørkjær skoles 7.C Store bededag fredag d. 27. april 2018 klokken 11.30.

I en overgangsperiode frem til 2020 er der mulighed for, at man kan blive konfirmeret på den dato, der var gældende for den klasse, man gik i til og med 6. klasse. For elever fra D-klassen vil det være muligt at blive konfirmeret søndag den 15. april 2018. Dette skal dog aftales med præsterne inden udgangen af september det år, konfirmationsforberedelsen påbegyndes. 

Konfirmationsdage i Grundtvigskirken