Medlemskab af Folkekirken

Du kan kun være medlem af Folkekirken, hvis du er døbt.

En person, der bliver døbt i Folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.

Det er imidlertid også muligt at blive medlem af Folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund. En person, der er døbt i et andet evangelisk-luthersk trossamfund her i landet end Folkekirken, kan blive medlem af Folkekirken ved at slutte sig til en af Folkekirkens menigheder. 

En person, der er døbt i et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet, bliver - uanset sit statsborgerskab - medlem af Folkekirken ved at få bopæl i Danmark, medmindre man selv skriftligt meddeler, at man ikke vil være medlem.

En person, der er døbt i et kristent trossamfund, som ikke er evangelisk-luthersk, kan blive optaget som medlem af Folkekirken. Man kan kun blive optaget, hvis man bor i Danmark, men man behøver ikke være dansk statsborger.

En person, som er udmeldt af Folkekirken efter tidligere at have været medlem, kan blive genoptaget som medlem.

For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutningen om dåb eller indmeldelse i Folkekirken. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke til dåb eller indmeldelse.

Udmeldelse af Folkekirken

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret. Udmeldelse kan også ske ved, at du personligt møder op hos præsten eller på kirkekontoret.    

For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om udmeldelse af Folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit samtykke til at blive meldt ud.

Det er en god ide at tale med en præst, inden du beslutter dig for at melde dig ud. 

Konsekvenser ved udmeldelse

Når du ikke er medlem af Folkekirken, skal du ikke betale kirkeskat. Til gengæld mister du også nogle rettigheder.

For at blive viet i Folkekirken skal mindst den ene part være medlem af kirken. Ligeledes kan du normalt kun blive begravet med bistand af en præst i Folkekirken, hvis du er medlem af kirken, når du dør.

Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder m.v. højere for personer, der ikke var medlemmer af Folkekirken, end de er for medlemmer. 

Du kan ikke være medlem af Folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, bliver du dog ikke automatisk registreret som udtrådt af Folkekirken. Du skal selv give besked til sognepræsten i Folkekirken for, at det kan blive registreret i CPR.