Navngivning

Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.

På Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk kan du finde en liste over godkendte navne.

Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives.

Ansøgning om navngivning af barn kan ske ved digital selvbetjening på www.borger.dk.

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, skal begge underskrive ansøgningen.

Kirkekontoret er åbent på hverdage mellem kl. 09.00-12.30, og kordegn, Jens Peter Kristensen, træffes på telefon 76 11 96 00.

Har du ikke Nem-ID, er kirkekontoret naturligvis behjælpelig med vejledning.