Vielse

I kan indgå ægteskab ved at lade jer vie i Folkekirken. Den ene eller begge skal være medlem af Folkekirken.
Det er almindeligt at blive viet i bopælssognet. Kirkelig vielse kan også ske i en anden kirke, hvis I har en særlig tilknytning til denne.

Særlig tilknytning har man, når man
- tidligere har haft bopæl i sognet (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i sognet),
- har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn).
I disse tilfælde har man altid ret til at få foretaget en vielse i en anden kirke end den, som man normalt hører til.
I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om man har en særlig tilknytning.

I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at vielsen skal foregå.  

Før vielsen skal I

Indhente en prøvelsesattest
Prøvelsesattest fås i jeres bopælskommune. Den dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel ved vielsen.

Aftale en samtale med præsten
I samtalen med præsten vælger I salmer, præsten gennemgår vielsesritualet, og I drøfter alt det praktiske i forbindelse med vielsen. Præsten forbereder vielsestalen ud fra jeres samtale. Samtalen kan også være en anledning til at tale om, hvad det betyder for netop jer at indgå jeres ægteskab i kirken, og hvad der vigtigt for jer i jeres liv med hinanden.

Praktiske oplysninger

Fotografering i kirken
Man må gerne fotografere før vielsen, og når bruden føres ind/brudeparret følges ind i kirken, og når brudeparret går ud af kirken. For at opnå ro og koncentration om højtideligheden må der ikke filmes og fotograferes under selve vielsen.
Efter brylluppet er man velkommen til at gå ind i kirken igen, og her må der fotograferes og optages som ønsket.

Udenfor kirken
Det er gammel skik at kaste ris efter brudeparret. Ris symboliserer frugtbarhed og hører derfor hjemme, når brudeparret efter en lang fest tager hjem i de private gemakker for at udvide slægten. Så det er faktisk forkert brug af skikken at kaste ris, når man kommer ud af kirken. Vent venligst med at kaste ris til det rigtige tidspunkt, som altså er efter festen.