Babysalmesang

Salmer, sang og rytmik for nybagte og vordende forældre.

Babysalmesang i Grundtvigskirken er et uforpligtende tilbud til forældre om at komme i kirken og synge salmer og børnesange med deres spædbørn i alderen 0-12 måneder.

Bedsteforældre og kommende forældre er også meget velkomne.

Babysalmesangen ledes af kirke og kulturmedarbejder Lisbet Knudsen, i samarbejde med en musikpædagog. Man kan altid henvende sig til Lisbet og få mere at vide. Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding. Man kan også komme med midt i forløbet.

Salmesangen foregår i kirkerummet. Vi synger salmer, børnesange og leger sanglege. Der bliver brugt forskellige musikinstrumenter og rekvisitter, som f.eks. bamser, rasle-æg, gennemsigtige tørklæder, lagner til at vugge babyerne i, fingerdukker og mange andre ting. Programmet skifter, men for genkendelsens skyld, vil der vil altid være ting, der går igen. Vi tilrettelægger programmet så det passer så godt som muligt til de aldersgrupper, der møder op, og vi er modtagelige for gode idéer. Alt foregår på babyernes præmisser, så det er fint at amme og skifte undervejs, hvis der er brug for det.

Mødregrupper er meget velkomne. Der er kaffe/te og frugt efter hver gang.

Lisbets telefon: 40 11 83 60 eller lisbet@grundtvigskirken.dk

Tidspunkt

Vi synger og leger ti gange om foråret og ti gange om efteråret, begyndende den første tirsdag i september og den første tirsdag i marts. Der er ingen babysalmesang i påskeugen og efterårsferien. Ellers er det hver tirsdag kl. 10.30 – 11.15.

Spørgsmål

Har du/I yderligere spørgsmål til Sognearrangementerne, kontakt kirke- og kulturmedarbejder, Lisbet Knudsen, som træffes bedst på alle hverdage mellem kl. 12.00 og 13.00 på telefon 40 11 83 60 eller kirkekontoret, som er åbent dagligt fra kl. 9.00 - 12.30 på telefon 76 11 96 00. Babysalmesang

03nov kl. 10:30

Babysalmesang i alderen 0-12 måneder

03nov kl. 10:30
10nov kl. 10:30

Babysalmesang i alderen 0-12 måneder

10nov kl. 10:30