Søndag den 15. december kl. 10.00: Gudstjeneste og Julefest

Grundtvigskirkens julefest indledes med gudstjeneste, og herefter er der frokost, juletræsdans og hyggeligt samvær.