Udvalg

Aktivitetsudvalget: Lisbet Knudsen, Inge Sørensen og Inge Fænk.

Børne- og Ungeudvalget: Jane Marie Sognstrup, Willy Christiansen, Lisbet Knudsen, Dorthe Brandt Petersen, Max Ahrendsen, FDF, og Mona Østergaard, De Grønne Pigespejdere.

Spaghettiudvalget: Inge Sørensen, Jane Marie Sognstrup Inge Ahrendsen, Bettina Svendsen og Dorthe Brandt Petersen.

Koncertudvalget: Helene Hersbo, Elvin Martinsen og Bettina Svendsen.

Alternativt Musikudvalg: Helle Andreassen, Jane Marie Sognstrup og Bettina Svendsen.

Lokaleudvalget: Else Marie Vejlgaard og Helle Andreassen.

PR-udvalget: Jane Marie Sognstrup, Helle Andreassen, Vita Bruun, Jan Dyreborg og Bettina Svendsen.

Præstegårds- og kirkeudvalget: Helle Andreassen, Else Marie Vejlgaard, Thomas Staal, Inge Sørensen og Karin Andersen (kirkeværge og bygningskyndig).

Kirke- og kulturmedarbejderudvalget: Helle Andreassen, Inge Sørensen, Willy Christiansen, Jane Marie Sognstrup og Lisbet Knudsen.

Udsmykningsudvalget: Vita Bruun, Anne Marie Geertsen, Else Marie Vejlgaard og Inge Fænk.

Visionsplanudvalget: Jane Marie Sognstrup, Bettina Svendsen og Dorthe Brandt Petersen.

Forretnings- og Budgetudvalg: Karin Andersen, Helle Andreassen, Thomas Staal, Else Marie Vejlgaard, Inge Sørensen, Jane Marie Sognstrup og Willy Christiansen.

Jubilæumsudvalg (Grundtvigskirkens 50-års jubilæum): Willy Christiansen, Helle Andreassen, Thomas Staal, Else Marie Vejlgaard, Jane Marie Sognstrup, Lisbet Knudsen og Helene Hersbo.

Den førstnævnte og med fed skrift fremhævede person er formand i de respektive udvalg.