Torsdag den 25. oktober kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste - Halloween

Børnene må komme i Halloween-udklædning

Tilmelding senest tirsdag den 23. oktober kl. 12.30 til kirkekontoret på
76 11 96 00 eller via mail til kordegn, Jens Peter Kristensen, på JPK@KM.DK

Del dette: