Torsdag den 29. november kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste - børnene skal lave juledekorationer

Tilmelding til spisning skal ske senest tirsdag den 27. november kl. 12.30 til kordegn, Jens Peter Kristensen, på tlf. 76 11 96 00 eller på e-mail: JPK@KM.DK

Del dette: