Tirsdag den 29. september kl. 10.30: Babysalmesang - 0 - 12 måneder - Babysalmesang er også for gravide

Salmer, sang og rytmik for nybagte og vordende forældre.

Babysalmesang er et uforpligtende tilbud til forældre om at komme i Grundtvigskirken og synge salmer og børnesange med deres spædbørn i alderen 0-12 måneder. Vordende forældre er meget velkomne til at være med at se, hvad de kan glæde sig til…

Babysalmesangen ledes af kirke- og kulturmedarbejder, Lisbet Knudsen, i samarbejde med en musikpædagog. Man kan altid henvende sig til Lisbet for at få mere at vide.

Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding. Man kan også godt komme med midt i forløbet, og det er ingen betingelse at komme hver gang.

Salmesangen foregår i kirkerummet. Vi synger ældre og nutidige salmer, børnesange og leger sanglege. Der danses, og der leges med rim og remser. Der bliver brugt forskellige musikinstrumenter og rekvisitter som f.eks. bamser, rasle-æg, gennemsigtige tørklæder, lagner til at vugge babyerne i, fingerdukker og mange andre ting. Programmet skifter, men for genkendelsens skyld vil der altid være ting, der går igen.

Vi tilrettelægger programmet, så det passer så godt som muligt til de aldersgrupper, der møder op, og vi er modtagelige for gode idéer.

Alt foregår på babyernes præmisser, så det er fint at amme og skifte undervejs, hvis der er brug for det.

Mødregrupper er meget velkomne. Der er kaffe/te og frugt efter hver gang.

Lisbets telefon: 40 11 83 60 eller mail lisbet@grundtvigskirken.dk

Del dette: