Torsdag den 24. oktober kl. 14.30: Samtalegruppe for børn 9 - 12 år

Samtalegruppe for børn mellem 9 og 12 år

Kender du et barn, der i en kortere eller længere periode er belastet af:

- Tab/dødsfald, skilsmisse
- sygdom eller andre problemer i familien
- mobning 

så tilbyder vi en mulighed for at mødes og tale om det, der er svært, sammen med andre børn.

Der vil hver gang deltage 2 eller 3 voksne. Vi mødes 6 gange i foråret og 6 gange i efteråret i Grundtvigskirken fra kl. 14.30 til 16.00. 

Tilmelding og yderligere oplysninger til:
Kirsten Lender tlf. 75 13 40 91
Margit Vestergaard tlf. 30 20 12 85
Jane Sognstrup, sognepræst tlf. 40 11 80 80

Del dette: