Alteret

Indtil 2009 var eneste alterudsmykning et stort maskinfremstillet fyrretræskors. Ved kirkens 40-års jubilæum i 2009 fik kirken et nyt alterparti i hvid og grøn marmor, udført af billedhuggeren Erik Varming. Blankslebet grøn marmor danner en bølge med en laks, hvid marmor er formet som livets træ og drivende skyer, og med marmormosaik er trækronen og en regnbue skabt. Kunstnerens hensigt har været at bringe Vesterhavets bølge ind i kirken.

Kirkens hvide samt den violette med tilhørende prædikestols-antependier er skabt af Inge-Lise Bau og Flemming Bau i henhold messehagels vis 1994 og 1996. Disse to hagel- og antependiesæt er motivmæssigt inspireret af Esbjergs tilknytning til hav og sejlads. Bølge/skibs-formerne er gengangere i det karakteristiske formsprog.

Prædikestolsantependierne er udformet til et direkte samspil med messehaglerne, båret ved alteret. Antependierne kredser om de samme elementer, som haglerne, men er udformet så bevægelsen i motivet fører os hen mod alteret.